Fargekart

Åpent lyst rom med persienner foran vinduet som blokker sollyset.

Fargekart ute